Publicaties

Hieronder een overzicht van belangrijke publicaties:

2018 (januari)
Onze reactie op ‘Duurzaam Veilig 3’, de voorstellen van de SWOV
Downloaden… (pdf)

2017 (december)
Blog van Janneke Zomervrucht in Verkeerskunde
Downloaden… (pdf)

2017 (november)
Brief met notitie ‘VeiligeLoopRuimte’ aan Tweede Kamer, Algemeen overleg verkeersveiligheid (AOV, 14 december 2017).
Brief downloaden (pdf)
Notitie downloaden (pdf)
Downloaden: Aanvullingen op het Manifest Verkeersveiligheid (pdf)

2017 (juni)
Charter for walking: de originele Engelstalige versie op de Website van Walk21.
Ook beschikbaar in de Nederlandse vertaling: Internationaal Handvest voor het Lopen (pdf, 6 blz) en in een uitgebreide congresuitgave van Acquire (pdf, 16 blz).

2016 (augustus)
Onze reactie op ‘Verkeer in de Stad’, de voorstellen van de ANWB
Downloaden (pdf)…

2015 (november)
Van Autodelen naar Ruimtewinst
Bijdrage Jaar van de Ruimte
Downloaden (pdf)…

2015 (september)
Naakte straat onaantrekkelijk voor voetgangers
Downloaden…(pdf)

2015 (april)
Reactie op concept visie van de Fietsersbond
Downloaden (pdf)…

2014 (december)
Ouderennotitie (versie 2) met projectvoorstel Opplussen richting Ministerie van Binnenlandse Zaken
Downloaden Ouderennotitie (pdf)…
Downloaden projectvoorstel Opplussen (pdf)…

2014 (april)
Bijdrage aan dossier voetgangers van het blad Verkeerskunde
Downloaden (pdf)…

2013 (juni)
Advies aan lokale politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen
Downloaden (pdf)…

2013 (januari)
Brief van woonERFgoed aan Tweede Kamer
Naar aanleiding van de petitie maart 2012
Downloaden (pdf)…

2010
Iedereen veilig over straat
Bijdrage aan NVVC
Downloaden (pdf)…

2009
Afrondende publicatie van het Childstreetproject
Downloaden (pdf)…
Deze publicatie is (mede) mogelijk gemaakt door Stadsgewest Haaglanden, werd door het KpVV landelijk verspreid naar alle gemeenten en was aanleiding tot een slotconferentie.

2005
Manifest Kindvriendelijke buitenruimte
Vastgesteld tijdens Childstreet conferentie
Downloaden (pdf)…

1999
Toespraak Minister Netelenbos
Aan de vooravond van de fusie van drie verkeersveiligheidsorganisaties worden inhoudelijke voorwaarden aan de grootste fusiepartner VVN gesteld.
Downloaden… (pdf)…

1996
Studiedag over Duurzaam Veilig en de nieuwe normmens
Prof. Erik Asmussen legde de basis voor de wetenschappelijke benadering van verkeersveiligheid, presenteerde in 1996 het concept van de nieuwe normmens en was tot de fusie in 2000 voorzitter van Kinderen Voorrang.
Downloaden… (pdf)…
Mens … maat der dingen (Asmussen), eindelijk beschikbaar, door ons gescand Downloaden… (pdf)
In 2015 gaf Zomervrucht aan dat de internationale 8-80s een uitwerking is van zijn werk.