MENSenSTRAAT

MENSenSTRAAT zet zich in voor aantrekkelijke, veilige en toegankelijke straten, paden en pleinen. Wij vinden dat openbare buitenruimte ook werkelijk openbaar hoort te zijn. Dus niet alleen voor snelle en gemotoriseerde mensen, maar ook voor kinderen en ouderen, slenteraars en zon-genieters.

Mensen op straat in de knel
De straat heeft uiteenlopende functies. Mensen gebruiken de straat om zich te verplaatsen, om elkaar te ontmoeten, om te spelen en te genieten van de buitenlucht. Die diversiteit aan functies staat onder druk. Verreweg de meeste straten zijn inmiddels vooral ingericht om auto’s te laten rijden en parkeren. De mens op straat komt figuurlijk, maar ook letterlijk in de knel.

Hoe komt dat?
Kiezen wij er als samenleving echt voor om de straat over te laten aan het gemotoriseerde verkeer? Of is dat het onbedoelde eindresultaat van vele ad hoc-beslissingen?
Wij denken het laatste. Bij de inrichting van de buitenruimte zijn veel beleidsterreinen en vakgebieden betrokken. Die werken vaak langs elkaar heen. Zo raakt de grote lijn uit het zicht.

Daarbij komt dat er bij de inrichting van straten vaak niemand is die opkomt voor de belangen van niet-gemotoriseerde straatgebruikers, zoals voetgangers, ouderen en kinderen.

Zo zijn ‘mensenstraten’ stukje bij beetje veranderd in ‘verkeersstraten’. MENSenSTRAAT wil die ontwikkeling omdraaien.

Kader tekst MS 4